Kontakt

Dorosłych

Bez dzieci

Plus Minus

Apartamenty Marina Royale Darłówko

Wynajem apartamentów

ul. Bulwar Zachodzącego Słońca 1
76-150 Darłowo
Rezerwacja: +48 600 101 441
Rezerwacja grupowa: +48 888 916 109
E-mail: recepcja@marina-royale.pl

Biuro sprzedaży apartamentów

Telefon: +48 604 558 100
E-mail: sprzedaz@marina-royale.pl

DARŁÓWKO RENTAL COMPANY SP. Z O. O.
ul. Rybacka 16, 76-150 Darłowo

KRS 0000733875

REGON 380332615

NIP 4990672018

Kapitał zakładowy 100 000 zł

  Formularz kontaktowy


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Darłówko Rental Company” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie (76-150) przy ulicy Rybackiej 16 (NIP:499-067-20-18, REGON: 380332615) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000733875 z kapitałem zakładowym o łącznej wartości 100.000,00 zł;
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zawarcia i wykonania rezerwacji oraz Pani/Pana pobytu w zarezerwowanych apartamentach. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury czy innych niezbędnych czynności związanych z krótkoterminowym wynajmem apartamentu.
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania niniejszej umowy oraz przez sześć lat od dnia jej zakończenia. W tym czasie nie będzie Pani/Pan mógł wnieść o ich usunięcie.
  4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i prawidłowym wykonaniem umów wskazanych w pkt 2 niniejszej klauzuli informacyjnej;
  7) Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w art. 28 RODO. Przekazanie danych może nastąpić wyłącznie w ramach umowy zawartej z podmiotem przetwarzającym, zapewniając przy tym szczególną ochronę Pani/Pana danych osobowych. W tym przypadku za podmioty przetwarzające uznać należy podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, telekomunikacyjne, zarządzania najem oraz inne.

  * wymagane pola

  Phone
  Email