Relief od strony Ratusza pokazuje rycerza z mieczem u boku, przedstawiciela nadającego osadzie prawa miejskie. Wskazuje on rolnikom jaki teren obejmie miasto, a siedzący skryba opisuje to historyczne wydarzenie. Są tu też pierwsi budowniczy miasta, którzy kopią fosę i usypują wały miejskie. W dali widać morze.

Relief od północy pokazuje szkutników budujących żaglowy, dwumasztowy statek handlowy w darłowskiej stoczni. W dali widać mieszczańskie kamieniczki. Darłowo słynęło z budowy solidnych statków już od XIV wieku, które umożliwiały handel morski i wyprawy do Skanni po solone ryby.

Relief umieszczony na wschodniej stronie przedstawia holka, który wywodzi się z dużej hanzeatyckiej kogi. Ten trójmasztowy holk miał poszycie karawelowe, dwa żagle rejowe i jeden łaciński. Miał także powiększony kasztel na dziobie i rufie. Był często używany w Europie Północnej.

Od południa relief przedstawia pastwiska miejskie. Widać tam pasterza owiec i pastereczkę gęsi robiącą na drutach. W dali twórca zaznaczył sylwetkę kościoła Mariackiego. Za niewielką miesięczną opłatą można było przekazywać do wypasu pasterzom miejskim swoje bydło, trzodę czy gęsi. Gęsie mięso, a szczególnie wątróbki były najlepszym produktem eksportowym dawnego Darłowa.